แจ้งชำระเงิน    บริษัท สควอร่า ลิปซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด